| خدمات اینترنت سپنتا

تست سرعت ADSL

برای تست سرعت دانلود سرویسی که خریداری کرده اید، می توانید فایل ذیل را با نرم افزارهای مدیریت دانلود، دانلود کرده و میزان واقعی سرعت خود را بسنجید:

دریافت فایل