| خدمات اینترنت سپنتا

تست سرعت ADSL

برای تست سرعت دانلود سرویسی که خریداری کرده اید، می توانید فایل زیر را با نرم افزارهای مدیریت دانلود، دانلود کرده و میزان واقعی سرعت خود را بسنجید. برای سنجش سرعت دانلود نیازی به دانلود کل فایل نمی باشد. کافیست بخشی از فایل را دانلود و در حین دانلود سرعت را مشاهده نمایید.

دریافت فایل