| خدمات اینترنت سپنتا

هدیه نوروزی بخش خدمات اینترنت پرسرعت

بخش خدمات اینترنت پرسرعت سپنتا، برای مشترکین خوش حساب اینترنت پرسرعت خود هدیه نوروزی ویژه ای در نظر گرفته است. این هدیه نوروزی شامل ۳۰ گیگابایت اینترنت رایگان می باشد که شما می توانید از تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۵ تا ۱۳ فروردین ماه ۹۶ از این هدیه بهره مند شوید.

شرایط دریافت هدیه نوروزی بخش اینترنت پرسرعت سپنتا

کلیه مشترکین سرویس های پیش پرداخت و پس پرداخت اینترنت که در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ بدهی نداشته باشند، عیدی ۳۰ گیگابایت ترافیک رایگان را دریافت خواهند کرد.

توجه نمایید:

  • تنها در زمان تعیین شده ۲۸ اسفند ماه تا ۱۳ فروردین ماه می توانید از ۳۰ گیگابایت اینترنت رایگان سپنتا بهره مند شوید و پس از آن زمان امکان استفاده مجدد از باقیمانده هدیه خود را نخواهید داشت.
  • هدیه نوروزی بخش خدمات اینترنت پرسرعت سپنتا فقط شامل مشترکین اینترنت پرسرعت سپنتا می باشد.