| خدمات اینترنت سپنتا

فروش ویژه برف نارنجی

فروش ویژه برف نارنجی از تاریخ ۲۳ دی تا ۲۲ بهمن با بسته‌های هیجان‌انگیز و متنوع برای خرید سرویس‌های غیر حجمی با سرعت ۸،۴،۳ و۱۶ مگابیت بر ثانیه و با آستانه مصرف منصفانه و قیمتی جذاب و استثنایی در اختیار متقاضیان سپنتا قرار خواهد گرفت.
در این طرح کاربران می‌توانند ضمن بهره‌مندی از آستانه مصرف منصفانه و با ترافیک بسیار بالاتر نسبت به گذشته، سرویس‌های مورد علاقه خود را با تخفیف استثنایی تهیه کرده و با قیمتی بسیار مناسب به سرویس مورد علاقه خود با سرعت بالا دست یابند.

پیشنهاد اول:
این پیشنهاد با سرعت ثابت ۳ مگابیت بر ثانیه و با آستانه مصرف ماهانه ۱۴۰ گیگابایتی (۷۰ گیگ روزانه و ۷۰ گیگ شبانه) به مشتریان ارایه می‌شود. در این بخش مشتریان در صورت خرید اشتراک ۳ ماهه این سرویس از تخفیف ویژه در قیمت نهایی سرویس بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که اشتراک سه ماهه این سرویس به قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان، در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. (قیمت واقعی این بسته ۱۰۵,۰۰۰ تومان است).

پیشنهاد دوم:
این پیشنهاد با سرعت ثابت ۴ مگابیت بر ثانیه و با آستانه مصرف ماهانه ۲۰۰ گیگابایتی (۱۰۰ گیگ روزانه و ۱۰۰ گیگ شبانه) به مشتریان ارایه می‌شود. در این بخش مشتریان در صورت خرید اشتراک ۱ ماهه این سرویس از تخفیف ویژه در قیمت نهایی سرویس بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که اشتراک یک ماهه این سرویس به قیمت ۳۲,۵۰۰ تومان، در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. (قیمت واقعی این بسته ۴۰,۰۰۰ تومان است).

پیشنهاد سوم:
این پیشنهاد با سرعت ثابت ۸ مگابیت بر ثانیه و با آستانه مصرف ماهانه ۴۰۰ گیگابایتی (۲۰۰ گیگ روزانه و ۲۰۰ گیگ شبانه) به مشتریان ارایه می‌شود. در این بخش مشتریان در صورت خرید اشتراک ۱ ماهه این سرویس از تخفیف ویژه در قیمت نهایی سرویس بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که اشتراک یک ماهه این سرویس به قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان، در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. (قیمت واقعی این بسته ۵۰,۰۰۰ تومان است).

پیشنهاد چهارم:
این پیشنهاد با سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه و با آستانه مصرف ماهانه ۸۰۰ گیگابایتی (۴۰۰ گیگ روزانه و ۴۰۰ گیگ شبانه) به مشتریان ارایه می‌شود. در این بخش مشتریان در صورت خرید اشتراک ۱ ماهه این سرویس از تخفیف ویژه در قیمت نهایی سرویس بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که اشتراک یک ماهه این سرویس به قیمت ۶۴٬۰۰۰ تومان، در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. (قیمت واقعی این بسته ۸۰,۰۰۰ تومان است).

چند نکته درباره فروش ویژه برف نارنجی سپنتا:
- پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
- در هر یک از پیشنهاد های فوق سقف حجم ترافیک ماهیانه (روزانه و شبانه ) بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند ؛ برای مثال در سرویس ۱۶ مگابیت بر ثانیه سقف حجم ترافیک روزانه ماهیانه (FUP) آن ۴۰۰ گیگ است که:
در صورت استفاده از ترافیک بین‌المللی تا ۲۰۰ گیگ، در صورت استفاده از ترافیک داخلی تا ۴۰۰ گیگ و یا در صورت استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل به هر نسبت دلخواه میتوانید بهره مند شوید؛ برای مثال ۱۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی
- منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است.
- در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه مطابق جدول تعرفه های حجم اضافه خواهد بود.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲,۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
- در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد.
- در سرویس‌های چند ماهه فوق قابلیت انتقال ترافیک آستانه مصرف منصفانه(FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود دارد و با درنظر گرفتن منافع مشترکینFUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.
- بازه زمانی استفاده از ترافیک منصفانه شبانه ۲ الی ۸ صبح می باشد.
- به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.